Praktisk Info

Praktiske oplysninger om ejendommen
Skrald og storskrald
Fremleje
Ændringer i lejligheden
Regler for ventelister
Regler for dyr
Hvordan virker brandalarmeringssystemet

Praktiske oplysninger om ejendommen

Ejendomsdata:
Beliggenhed: Willemoesgade 75/Aggersborggade 8
Ejerlav: Udenbys Klædebo Kvarter, København
Matriknummer: 2543
Ejendomsnummer: 643263
Zone: Byzone
Ejendommen benyttes til: Beboelsesejendom
Ejerforhold: Privat andelsboligforening
Antal ejere: 1

Ejeroplysninger:
Ejers navn: ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES
Skødedato: 13.03.1954
Find flere oplysninger på OIS

CVR Nummer: 14740619
Virksomhedsform: Forening


Storskrald

Placering af affald

Placering af affald til storskrald uden for de der til indrettede skuer og henviste pladser er  forbudt. Overtrædelse kan medføre, at vi er nødsaget til at ophæve storskraldsordningen.

Derfor: Tag ansvar for dit affald!

Storskraldsrummet

Storskraldsrummet er til almindlig brandbart storskrald. Storskrald må ikke sættes uden for det dertilhørende skralderum. Bemærk byggeaffald ikke er storskrald. Placeres der byggeaffald eller storskrald uden for skralderummet modtager foreningen ekstra regninger.

Storskraldsrummet er altså til almindeligt brandbart storskrald – dvs. kun til affald, der er for stort til skraldespanden:

  • Møbler, stole og borde
  • Hylder, skabe
  • Gulvtæpper
  • Andet brandbart indbo

Elektronik

Småt elektronik lægges i orange container foran hvert skraldeskur. Stort elektronik sættes i lille rum forenden af skraldeskur i Aggersborggade.

Løse & skarpe genstande

Løse genstande skal placeres i sorte affaldsposer (ikke papkasser).

Skarpe genstande som glas fra vinduer skal pakkes forsvarligt ind, således at skraldemændene ikke kan skære sig. Ellers tages det ikke med som storskrald.

Kemiaffald

Det er strengt forbudt at sætte maling, væsker og andre flydende eller farlige stoffer ud til storskrald. Dette er man selv ansvarlig for at transportere til miljøbilen eller miljøgården.

Læs mere på Gårdlaugets hjemmeside


Fremleje

Reglerne vedr. fremleje findes i vedtægternes § 11.


Ændringer i lejligheden

Reglerne om forandringer i lejligheden findes i vedtægternes § 10.


Regler for ventelister

Der findes en intern venteliste for beboere, som på et tidspunkt ønsker at flytte til en anden andel og en intern venteliste, hvor andelshavere kan opskrive én person, som ønsker at købe en andel i foreningen.


Regler for dyr

Det er tilladt at holde små husdyr, men forbudt at holde hunde, i boligen (hunde der allerede er anskaffet ved vedtagelse af
husorden er tilladt i dyrets levetid).

Dispensation til at holde hund kan søges hos bestyrelsen, der
skal rådgive sig hos naboerne til beboeren der ønsker hund.


Hvordan virker brandalarmeringssystemet

Kommer snart.

Hjemmeside for Andelsboligforeningen Willemoes