FAQ

Ofte stillede spørgsmål

På denne side vil du kunne finde svar på en række af de oftest stillede spørgsmål. Siden opdateres løbende.

Jeg skal bruge en grundplan for min lejlighed. Hvem skal jeg kontakte?

Foreningen ligger ikke inde med grundplaner for de enkelte lejligheder, men det gør Center for byggeri. Så har du brug for en grundplan for din lejlighed, skal du besøge adressen:

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Byggeri
Njalsgade 13
2300 København S

Jeg vil gerne lave nyt badeværelse/køkken/rive væg ned, hvad er proceduren?

Hvis du ønsker at lave forandringer i din lejlighed skal du altid have skriftlig tilladelse fra Københavns Kommune “Byggeri og Bolig”. Hos kommunen skal du have et ansøgningsskema, som bestyrelsen skal skrive under. Når bestyrelsen har skrevet under, sender du ansøgningen tilbage til kommunen, som så vurderer, om den endelige godkendelse kan gives.

Tilladelsen fra foreningen er alene en accept af at ændringer må foretages og ikke en godkendelse af arbejdets lovlighed. Godkendelsespligten ligger hos kommunen.

Er du i tvivl om, hvilke vægge der er bærende eller om, hvad der kan lade sig gøre, skal du kontakte kommunen og ikke bestyrelsen. Bestyrelsen har ingen faglig kompetence til at vurdere byggesager.

For at få fat i en plantegning over din lejlghed skal du besøge:

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Byggeri
Njalsgade 13
2300 København S

Når du bygger om, så husk, at gemme kvitteringer på materialer til den dag, du sælger lejligheden. Ellers bliver dine forbedringer fastsat efter vurderingsmandens skøn. Maling og afhøvling af gulve går som vedligeholdelse og det får du ikke penge for. Det er kun forbedringer, som du senere kan få godtgjort. Husk også at tage billeder af fx vådrumssikringen (hvis det drejer sig om badeværelse), så det senere kan dokumenteres ifm salg af lejlighed og færdigmelding af projektet hos kommunen.

Hjemmeside for Andelsboligforeningen Willemoes